Tin Giáo Xứ

nha-tho-tan-loc-630x310

Lịch phụng vụ trong tuần – Giáo xứ Tân Lộc

Lịch phụng vụ trong tuần – Giáo xứ Tân Lộc CHÚA NHẬT  XIVTN – CN XV TN, từ ngày 03/07– 10/ 07/ 2016 Chúa Nhật XIV ...