Tin Giáo Xứ

Ban Giáo lý hạt Cửa Lò chúc tết Quý Đức Cha và quý Cha...

Ban Giáo lý hạt Cửa Lò chúc tết Quý Đức Cha và quý Cha  Sáng ngày 19/01/2017, tức ngày 21/12 âl. Toàn Ban Giáo lý hạt Cử...