Tin Giáo Xứ

Bế giảng Lớp Hôn Nhân khóa 11

Bế giảng Lớp Hôn Nhân khóa 11 Hôm nay vào lúc 6h sáng chúa Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016. Qua một thời gian hơn 2 tháng...